Tulosta

Uutisia

27.10.2017 14.54

Kattoliitto hakee työmarkkinalakimiestä

Kattoliitto ry hakee työmarkkinalakimiestä neuvomaan ja kouluttamaan jäsenyrityksiä työsuhdeasioissa, neuvottelemaan alan työehtosopimusta sekä hoitamaan liiton hallintoa. Työmarkkinalakimies työskentelee liiton sääntömääräisenä toimitusjohtajana. Työmarkkinalakimies työskentelee Kattoliiton, Lattian- ja seinänpäällysteliiton sekä Pintaurakoitsijoiden yhteisessä toimistossa Eteläranta 10:ssä. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n ja sen muiden toimialajärjestöjen kanssa.

Arvostamme ylempää oikeustieteellistä loppututkintoa, rakennusalan ja yritystoiminnan tuntemusta sekä perehtyneisyyttä työsuhdejuridiikkaan. Varatuomarin arvo katsotaan eduksi. Hakemamme henkilö on oma-aloitteinen, määrätietoinen ja yhteistyökykyinen.

Tarjoamme merkittävän näköalapaikan rakennusteollisuuteen ja työnantajapolitiikkaan sekä kilpailukykyiset työsuhteen ehdot.

Kattoliitto ry on vuonna 1964 perustettu katto- ja vedeneristysalan työnantaja- ja elinkeinopoliittinen toimialajärjestö, jonka jäseninä ovat alan merkittävimmät urakoitsijat ja teollisuus. Kattoliitto on Rakennusteollisuus RT ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n jäsen.

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään 13.11.2017 mennessä osoitteeseen kattoliitto@kattoliitto.fi. Lisätietoja tehtävästä antavat liiton hallituksen puheenjohtaja Harri Saarinen arkisin klo 12-15 (040 860 0140) ja toimitusjohtaja Mikko Ahtola (040 520 3273).


Palaa otsikoihinNestekaasuletkun enimmäispituus kattotulitöissä

Kattotulitöissä käytetään SFS-EN ISO 3821 -standardin mukaista nestekaasuletkua, joka ei saa olla niin pitkä, että ylisuuren virtauksen katkaisuventtiilin toiminta estyy. Letkun pituus ei saa olla yli 20 metriä.


Kannattaako lumi poistaa katolta?

Rakennusten yläpohjarakenteet on mitoitettu kestämään tavanomaista suurempiakin lumikuormia. Suomen Ympäristökeskus seuraa alueellisia lumimääriä ja tiedottaa lumenpoiston tarpeellisuudesta. Ajantasaista tietoa lumikuormista: www.ymparisto.fi 

Kattourakoitsijat tekevät kattojen kuntoarvioita, tarkastuksia ja lumikuormalaskelmia, joiden perusteella voidaan tehdä tapauskohtainen arvio lumenpoiston tarpeellisuudesta.

Alueellisen lumimäärän lisäksi kiinteistön omistajan on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin lumikuorman ja muiden lumen mahdollisesti aiheuttamien haittojen arvioinnissa:

1) Rakenne: lumen kasautuminen jiirialueille ja tasoerojen kohdalle; läpivientien, ylösnostojen ja vastaavien tiiveys; katon ikä, kattomuoto ja katemateriaali.

2) Alueelliset olosuhteet: tuuliolosuhteet voivat vaikuttaa lumen kasautumiseen esimerkiksi merenrannan läheisyydessä ja aukeilla paikoilla.

3) Sää: lumen sulamisen ja veden jäätymisen vaikutus, sateet ym...

Lumenpoiston kannattavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Ammattilaisten käyttö kannattaa

Kattoalan ammattilaiset pystyvät arvioimaan lumenpoiston tarpeellisuuden, poistavat lumen katetta vaurioittamatta ja huolehtivat asianmukaisesta työturvallisuudesta. Osaavan ja vastuunsa tuntevan kattourakoitsijan löytää esimerkiksi Kattoliiton kotisivuilta.

Työturvallisuus kattotöissä

Lumenpoistossa ja muissa kattotöissä on huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta. Kulku katolle, putoamissuojaus ja lumen pudotusalueen turvaaminen kuuluvat olennaisina osina työturvallisuuteen. Katemateriaalien liukkaudessa on suuria eroja.

Ammattimaisesti toimivat kattourakoitsijat huolehtivat aina putoamissuojauksesta, jos pudotuskorkeus on yli kaksi metriä. Omatoimisen lumenpoiston tekijän tulee huolehtia riittävästä putoamissuojauksesta, esimerkiksi käyttämällä turvavaljaita ja tukevasti kiinnitettyä köyttä tai liinaa. Vyötärön ympärille sidottu köysi ei ole putoamissuojaus!

Kiinnitä huomiota katon kuntoon

Lumenpoistossa ei saa vaurioittaa katetta. Teräväkärkisten työvälineiden käyttö tai jään poisto hakkaamalla voi aiheuttaa vakavia vaurioita. Kaikkea lunta ei yleensä kannata poistaa, vaan katolle jätetään 10-15 cm suojaava lumikerros.

Katon huoltoon kuuluu silmämääräinen tarkastus kahdesti vuodessa, mieluiten keväällä ja syksyllä. Kattourakoitsijat suorittavat kattojen kuntoarviointeja ja tekevät huoltoja ja korjauksia. Omatoimisessa huollossa kiinnitetään huomiota läpivientien kuntoon, katteen näkyviin vaurioihin, kattoturvatuotteiden kuntoon ja katon yleiseen siisteyteen.

Myös jää on vaarallista

Erityisesti vanhempien rakennusten ongelmana on huonosta yläpohjan lämmöneristyksestä johtuva jääpuikkojen muodostus räystäille. Katolta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa vakavia omaisuus- tai henkilövahinkoja. Jäänpoisto on osa huolellista kiinteistönhoitoa, mutta jäänmuodostuksen syyhyn kannattaa myös kiinnittää huomiota. Kattoalan ammattilaiset pystyvät arvioimaan, millä korjaustoimenpiteillä jäänmuodostusta voidaan vähentää, ilman että rakenteille aiheutetaan muita riskejä.